Thông báo: Hoàn thành khóa OJT cho sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng K13/2020

Trải qua một khoảng thời gian gần 3 tháng từ ngày 25/05/2020 đến 22/08/2020, sau khi tiếp nhận khóa OJT đối với các sinh viên từ Trường Đại học FPT Đà Nẵng gồm: Mai Minh Khuê | Mã số sinh viên: DS130028 Nguyễn Lê Tuấn Anh | Mã số sinh viên: DS130048 Công ty TNHH […]

Thông báo: Hoàn thành khóa OJT cho sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng K13/2020 Đọc thêm »