Thông báo: Hoàn thành khóa OJT cho sinh viên trường Đại học FPT Đà Nẵng K13/2020

Trải qua một khoảng thời gian gần 3 tháng từ ngày 25/05/2020 đến 22/08/2020, sau khi tiếp nhận khóa OJT đối với các sinh viên từ Trường Đại học FPT Đà Nẵng gồm:

  • Mai Minh Khuê | Mã số sinh viên: DS130028
  • Nguyễn Lê Tuấn Anh | Mã số sinh viên: DS130048

Công ty TNHH MTV Thương Mại Dịch Vụ Rayma Asia chính thức thông báo khóa OJT đã hoàn thành xong vào ngày 22/08/2020 đối với các sinh viên trên.

Rất cảm ơn sự liên kết từ phía nhà trường và công ty chúng tôi!